Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

LEERREDE over'

ÏL U voorhouden , waar in men al , in onzen tijd , ten aanzien van 's Heeren dienst, •den waaren Godsdienst, op twee gedachten hinkt.

III. U met den ernst, en de liefde van eenen , Euangeliedienaar , hier over aanfpreeken en opwekken tot eene zoo betaamlijke , als noodige keuze.

I. Beginnen wij met het eerfte. Hooren wij naa de taal van eenen uitneemenden en getrouwen Godsgezant bij Israël.

^ Alles lokt hier onze aandacht uit. Wij hooren hier Elia, eenen man van God verwekt, om, in eenen tijd van het diepst verval in Godsdienst en zeden, de eer van den waaren God, te handhaaven, en Israëls natie te hervormen. - Wij hooren hem hier, tot de duizenden der Hen ftammen, de zaak van den waaren God, bepleiten, met eénen gepasten ijver; niet vreezende het ongenoegen van den fnoodften Koning, wiens godloosheid hij befchaamen zal; niet opziende tegen honderden van ondeugende Profeeten, wier list en bedrog hij openlijk ten toon zal ftellen; en niet befchroomd door het verbaazend aantal Israëliërs, die door hem overtuigt zullen worden, dat zij zottelijk gehandeld hebben, en zich, te deerlijk, door Vorst en Priesteren, hebben laaten misleiden.

Maar laat ik U de gelegenheid, bij welke Elia naderde tot den ganfche volke en zoo gefproken heeft, nader mogen herinneren.

Thands

Sluiten