Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van WAARHEID en PLICHT. 21

.andfchap zou veranderen, waar in hunne bekeeringe begrepen lag.

3. Vr. Wierd deeze deure van Vertrooftinge ook geopend voor hunne Kinderen en Na■geflagt ?

Antw. Ja toch, elk die deeze belofte geloofde, en zich tot God bekeerde, konde nu weder tot Genade komen en zalig worden.

N E G E N-E N-T WINTIGSTE LESSE.

1. Vr. Liet God dan aan de gevallene maar nu 'wederopgebeurde menfchen, eenige vryheid en vermogen 0 verblyven, om tot het Geloove en deBekeeringe te kunnen geraken?

Antw.]z, maarallefinsafhankelykvan Zyne voorkomende, medewerkende en agtervolgende Genade.

2 Vr. Watonderfcheid is 'er dan tustchen de 'gevallene Engelen , en de wederopgehcurde gevallene Menfchen ?

Antw. van de Duivel zegt de Heere Christus, eageen waarheid is in hem, Joan. VIII: 44; maar by de gevallene Menfchen js eenig licht van rede, confcientie en waarheid overgebleeven. Rom. I. .

3. Vr. Is 'er dan aan de gebruikmakinge van datbeginfel van rede, confcientie en genade •niet zeer veel gelegen ?

Antw. Ja , ten hoogften , want ander-s wordt diewaarheid onderdrukt, of ondergehouden door ongerechtigheid. Rom. I: 18.

B 3 DEK-

Sluiten