Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

wasfen Schapen gedacht worden, welker fijner en vaster Vleesch, dan dat van onze gewoone Schapen, tot een overvloedig en gezond voedzel kan (trekken.

Welke onderfcheide foorten van Fabrieken kunnen van zulk eene verbaazende quantiteit Wolle niet worden aangelegd, indien wij namentlijk zorg draagen, dat niet, gelijk voorheen, de Vachten en Huiden tot de Leerbereiding gefchikt, doof de Engelfchen worden opgekogt en uitgevoerd', op dat zij alléén en niet wij, ons beftaan in de Fabrieken zouden vinden.

Vervolgends, zodanige onbelaste Grond moet noodwendig eene bevolking na zig trekken, welke afgerigt is op alle Konsten, Handwerken en Fabrieken van allerlije foort, die aldaar zo goedkoop, als elders in geheel Europa, haaren arbeid kunnen voortzetten. Wat kan een Linnen of Servet Fabriekcur verhinderen, aldaar zijn Fabriek op te rigten, alwaar hij de beste Bleekerijen bij de hand heeft? — Waarom zoude de Zijden en Garen Fabrieken niet weder herleeven kunnen, om dezelfde redenen, waarom die verhuisd zijn, te weeten, het minder Arbeidsloon? Met één woord, 'er is alle reden

om te voorzien en te wagten, dat alle Fabrieken , die nu om de duurte der Arbeidsloonen ons Vaderland ontvlucht zijn, en dagelijks meer en meer ontvluchten, zig aldaar weder zullen herdellen.

De meerdere geleegenheid, welke Holland tot

\ ver-

Sluiten