Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»e Haairplanten. 219

(24) Venus - Haair met het Loof meervoudigfttmengefleld; de Vinnen rondachtig, onverdeeld, gekarteld , met Haair dunne Steel-, tjes.

Volgens de befchryving van B e r g 1 u s, die aan die Venus-Haair flegts een Handbreed hoogte geeft, en Eyrondachtig geronde Bladen van twee Lynen langte; zou het naauwlyks van 't voorgaande fchynen te verfchillen; niettegenflaande Pltjkenet hetzelve Heefierachtig tytelt, met groote rondachtige Vinnetjes. Myn Kaapfch Exemplaar, zeerfraay gefield, waar van een gedeelte in 'Fig, 3 vertoond wordt , is volflrekt een Rynlandfchen Voet hoog, en heeft de Vinnetjes wel vier Lynen breed en drie Lynen lang ; komende taamelyk met de Afbeelding overeen , welke Plukenet van een zeer klein Takje daar van gegeven heeft. Zelfs komen, in het myne,*de Vrugtmaakingen voor, taamelyk groot zynde en van eene balfmaanswyzc figuur, op fommige Blaadjes één, op veele twee, aan zekere uitgehoekte Infnydingen, die in andere

Blaad-

(24) Adiantum Frond. fupradecompofitis; Pinnis rotundatis integris crenulatis ; Petiolulis capiliaribus. Sp, Plant. 19, Adiant. Fruticofum iEthiopïcum. Plum, Alm. 10. T. 253. f. 2- Burm. Fl. Cap, Frodr. p» 28. Berin Cap. 359.

II. Deel. XIV. Sïuk.

VII. AfdeEl.

III.

Hooid-

;ruK.

xxiv.

r1diantiMH

Ëtkiopi.

■um.

Afrikaanfeh.

Pi. C.

F'3- 3»

Sluiten