is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie of Uitvoerige beschryving der [...] planten [...]. Tweede deels, veertiende stuk. De varens, mossen, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i) e Mossen,

421

en Gegolfd Roosmos, zyn, zo Linn^us aanmerkt, door de Autheuren als byzondere Soorten befchreeven; doch zyn Ed., niet voor derzelver vermenigvuldiging zynde, acht dat' zy allen tot deeze Soort kunnen t'huis gebragt worden. De laatfte, evenwel, die Veelkoppig Roosmos , met gegolfde Bladen van Vlafchkruid, door Vaillanï getyteld wordt, oordeelt de Heer Haller grootelyks van de anderen te verfchillen. De Blaadjes, zegt hy, zyn geel; eenige Steeltjes kruipen, anderen regten zig op, en breiden zig als een Roosje uit. De Blaadjes, inderdaad, welke in de eerften veel naar die van Wilde Thym of Quendel gelyken , gelyk uit de Afbeelding van dit fraaije Mos , in onze Figuur 8, op PlaatCII, blykbaar is, zyn veel langer en fmaller in de laatfte, en komen meer met die van Vlafchkruid overeen.

In onze Afbeelding ziet men, hoe de Draadjes tropswyze uit een Roosje van Bladeren voortkomen , gelyk dit ruim zo blykbaar is in die van Michelius, waar nevens een ander Roosje gevoegd is, dat men Vrouwelyk kan noemen, als geen Meeldraadjes hebbende en in plaats van dien veele Pypjes, door welken mooglyk het Stuifmeel , dat deeze Mosfen uit de Knopjes blaazen , ingeflurpt wordt. Zulke Roosjes komen blykbaar voor, in Exemplaaren van dit Mos, welken de Heer Dd 3 Thun-

II. Deel. XIV. Stuk.

IX.

AfDEEL.

ilboFd-

ITUK.

RooSm'oS.