Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i) e Mossen. $03

Alle deeze zyn-kleine Plantjes, het grootfte naauwlyks als een Duim of Vinger - Nagel, veel naar het Schurftmos gelykende, is zodanig, dat liALLERze naauwlyks daar van affcheidbaar oordeelde. Verfcheide Soorten , daar van , kwamen hem in Svitzerland voor. Allen vallen zy op vogtige plaatfen in ons Wereldsdeel , en de laatften groeijen zelfs in 't Water. Het Vlottende is in Vriesland, door Meese, waargenomen , die "er nooit Vrugtmaakingen in ontdekt heeft. Men vindi het in Slooten, Vyvers, by tropjes dryvende of ook aan het Kroos zittende. Het laatfte is in Staande Wateren van Engeland , a!s opk in Duitfchland volgens den Heer SchM;ëdel: gevonden ; het Zeegroene op Zandige plaat, fen in Sweeden. Zy onderrcheiden zig, in '1 algemeen, dooreen.-- Roosachtige figuur; de wyl de Blaadjes uit een middelpunt fpreiden: dat echter geen plaats heeft in de twee laat ften.

AnthÖceros. Hoornbloem.

De Mannelyke Teeldeelen zyn een ongefteelde , Cylindrifche , onverdeelde Kelk, met een Elsvormig, zeer lang, tweekleppig Meelknopje: de Vrouwelyke een zesdeelige Kelk met drie Zaadjes, in dit Geflagt, dat wegens de Hoornachtigheid der zogenaamde Bloemen

is

II. Dbsl. XIV. Stuk.

IX. Afdeel. IV. Hoofdstuk.'Riccia.

Sluiten