is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 het LEVEN

van Mamertini (krygshaftige) van mamers, dat is mars, gegeeven werdt. Tegen deze trok pyrrhus op; liet hunne Tolbedienden vatten en dood flaan; overwon hen zeiven in een gevecht , en Hechtte een aantal verfterkte plaatzen, welke zy te vooren bezet hielden. Aan de Carthaginienfers , die zich tot vredesonderhandelingen genegen toonden, en aanbooden, zo de vriendfchap kon getroffen worden , hem met Geld en Schepen by te Haan, gaf hy , wiens hebzucht zich hier mede niet bevredigen liet , ten antwoord, „ dat "er maar een weg was om met hun te verdraagen en vriendfchap te maaken , zo zy geheel Sicilië verlaaten wilden , en de Africaanfche Zee , voor het vervolg , als de Grensfcheidinge tusfchen hen en de Grieken erkennen." Het Geluk , dat hem thans zo gudlig fcheen , en de voorfpoedige loop der zaaken hadden hem opgeblaazen gemaakt. Zyne gedachten fpeelden nog telkens op die ingebeelde hoop, welke hy, voort in den beginne, by zyn

ver-

tynen. Z. polybiüs I B. h. 7, *. Weise-

LINC Op DIODOR. IIC. 11 D. bl. 493.