Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het LEVEN

wyl hy ondertusfcb.cn de heilige lamp' van MiNERVA, door gebrek aan oly, liet uitgaan. Als de Hoogepriesteresfe hem onï eene kleine maat koren fmeekte; zond hy haar, in plaats van koren, zo veel peper. De leden van den Raad en de Priesters , welke hem kwamen bidden, dat hy toch medelyden met de ftad mogt hebben, en met sulla in onderhandeling treden, dreef hy met pylen uiteen. Eindelyk evenwel, in den üiterftën nood, zond hy,- met voorilageri van vrede, twee of drie van zyne drinkge • zeilen. Maar dezen, in plaats van voorflagen tot behoud van de ftad te doen, deeden niets anders dan met grooten ophef uitteweiden in den lof van theseus en eumolpus, en de dappere bedryven der Athenienfers in den Medifchcn oorlog hoog op te vyzelen; zodat sulla hen wegzond met deze woorden: „ gaat henen, gy gelukki„ gen! en houd die redevoeringen by an,, deren: ik ben van het Romeinfche Volk „ niet gezonden naar Athenen, om les te „ komen nemen , maar om weerfpanne„ lingen tot hunnen pligt te brengen.

Inmiddels hadden, naar men verhaalt, fommigen in den Ceramicus (£) een gefprefc

be-

(b} 'Er waren twee plaatfen van dien naam , eene binnen en eene buiten de ftad , uitloopende

in

Sluiten