Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanCÏMON. 33

hoofde haarer armoede, geen Bruidegom zich opdeed overeenkomstig haare edele Geboorte: maar dat zy , toen callias (a)> een der Rykelingen van Athene, op haar verliefd was geraakt, en zich kwam aanmelden als gereed zynde om de Geldboete, waar in haar Vader verweezen was, aan de openbaare Schatkist te voldoen, niet alleen zelve het oor aan dit voorftel leende, maar dat ook cimon zich toen volvaardig toonde om zyne Zuster aan callias ter Vrouwe uit te geeven. Dit niet tegenftaande fchynt cimon, evenwel, over het geheel niet vry te pleiten van geneigdheid tot Minnehandel: waar toe betrekkinge heeft het geen de meergenoemde Dichter melanthius meldt van zekere asteria, geboortig uit Salamis ; gelyk ook nog, op eene andere plaats, van zekere Mnestra , boenende over dezelve in zyne Elegien , aan c imon opgedraagen, als Schoonheden, mét welke deze grootelyks was ingenomen.

Be-

O) Z. van dezen callias het Leven van Aristides ', in ons V D. bl. 27 en 112, volgg. Nepos t. a.' pi.

B 4

Sluiten