Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go hètLEVEN

niet alleen met welgevalligheid, maar zon* den zelve ook Boden naar de Ephoren, aan welke zy lieten zeggen i „ dat het noodig ware pausanias te rug te roepen, als die Sparte in verachtinge bracht, en Griekenland beroerde!" Men verhaalt, naamelyk, ten laste van pausanias, dat hy, zich ophoudende te Byzantium (4), zekere jonge Maagd uit die Stad , geboo' ren van aanzienelyke Ouders, en genaamd cleonice, by zich ontbieden liet, met oogmerk om haar te onteeren : dat de Ouders, als gedwongen en bevreesd gesmaakt , haar Kind aan hem overlieten: dac het Meisjen, genaderd tot het flaapvertrek, en op haare bede van de Bedienden, welke daar voor geplaatst waren, verkreegen hebbende, dat het licht mogt worden uitgedaan , wanneer zy daarop ftillekens in het donkere toetrad naar de legerftede van pausanias, die toen reeds (liep, by ongeluk raakte tegen den Kandelaar, en denzei ven om verre ftiet: dat pausanias op het gerucht hier van met fchrik

wak-

(A) Eene vermaarde Koopftad der oude Wereld, waar nu Conjlantitiopel ligt.

Sluiten