Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2^6 HET LEVEN

jaaren, dan de bemoejing met ftaatszaken en het voeren van oorlog q&). , Inderdaad het leven van lucullus gelykt niet kwalyk naar de ftukken van de oude Komedie , vertonende in 't eerst ftaats- en krygsbedryven, maar vervolgens gastmaalen en drinkgezelfchappen, ja byna dolle nachtpartyen met fakkels en allerlei zoort van fpel (y). Want voor fpel rekene ik die prachtige huizen, door hem gedicht, die uitgeftrekte wandeldreeven en baden, en byzonder die fchilderyen en ftandbeelden, midsgaders zynen yver om

die

C.P) Wy volgen hier de lezing van reiske, welke, onzes oordeels, te recht het ontkennende bywoord om uit den Tekst heeft weggelaten.

C?) Plütarchus bedoelt hier fatyrifche ftükken. welke een kluchtig mengelmoes waren van Tragifche en Komifche vertooningen, zo dat men aan den eenen kant een merkwaardig bedryf uit het leven van een' of ander' held zag vertonen, en aan den anderen kant de fnakeryen van silenüs en de Saters: zo als, by voorbeeld, in den Cyclops van eubipides, zynde het eenigfte fatyrifche fiuk, 't welk ons van de oaden is overgebleven. Fr. Veru

Sluiten