Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van POMPEJUS. 183

pen van den oorlog te gevoelen , of zelfs de geruchten daarvan te hooren , hem als overwinnaar kon afwachten.

Dit dan befloten zynde, trok hy op om c^sar te vervolgen, met voornemen echter om het gevecht te vermyden , en alleen hem fteeds op de hielen blyvende te belemmeren , en door gebrek aan toevoer aftematten. Behalven dat hy dit in allen gevalle best oordeelde, bedoor hy nog te meer hiertoe, omdat hem een gerucht ter ooren was gekomen, 't welk onder de ruitery rondliep , dat , zodra men caesar onder had, men zich ook van hem moest ontdoen. Zelfs willen zommigen, dat hy daarom cato tot geene onderneming van gewigt gebruikte , maar hem , terwyl hy zelfs tegen ces ar optrok, achterliet aan de zeekust, om op de bagaadje te pasfen, vrezende dat cato, wanneer c je s a r van kant was, ook hem zoude noodzaken om het bewind neerteleggen. Terwyl hy dus geene grote drift in 't vervolgen van den vyand betoonde, hoorde men overal luide klagten en befch'uldigingen tegen hem, dat zyne maatregelen niet zo zeer tegen cjesar, als tegen zyn vaderland en tegen den [M 4J Raad

Sluiten