Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i88

het LEVEN

gezien te hebben (g)7 terwyl hy de wachten rondging.

Toen deze daarop met het aanbreken van den dag naar Scotufa wilde opbreken , terwyl de zoldaten reeds bezig waren met de tenten aftenemen , en de lastbeesten met de knechts vooruitzonden, kwamen er boodfehappers met de tyding, dat men in de vyandelyke legerplaats overal wapenen zag dragen, en eene beweging en gedruis befpeurde, als van lieden, die Zich gereed maken om ten ftryde te trekken. Dadelyk volgden anderen, welke boodfehapten, dat de voorhoede der vyanden reeds in flagorde Hond. „ Zo is dan eindelyk," zeide c^sar, „ de langgo. „ wenschte dag gekomen , dat wy tegen „ menfehen , en niet meer tegen honger », en gebrek , zullen ftryden;" en dit ge■zegd hebbende gaf hy terftond bevel, om den purperen wapenrok van de tent uittefteken, 't welk by de Romeinen het teken js tot den llag. Zodra de zoldaten dit zagen,

t Dewyl dit nergens by Qseür gevonden wordt, -Haat du soul eene andere lezing voor. volgens -ïwelke nietCaswr, maar anderen verhaald zouden toebben, dat hy zelf ooggetuige hiervan geweest

Sluiten