Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as* VERGELYKING van

middel vond tegen de befmettelyke ziekte, waarmede het geplaagd werd.

Men ontdekt zomtyds in de grootde mannen eene mengeling van grootheid en van laagheid, waarover de zulken, die de menfchelyke zwakheid niet genoeg kennen, ligt verbaasd kunnen ftaan. Alexander is niet te vreden met den waaren en duurfanaten lof, welken zyne grote daden hem van de nakomelingfchap beloofden; hy wil deze nog door eene valfche vertooning bedriegen. Hy liet groter wapenen, hooger paardekribben , en zwaarder gebitten maken, dan men gewoonlyk heeft, en dezen liet hy hier en daar in de vlakte by den Ganges neêrvverpen , om by de volgende gedachten te groter verwondering te baren. Nooit gaf c je s a r 't minde blyk van zulk eene verwaandheid, of liever van zulk eene zwakheid. Wel verre van zynen roem ten koste van de waarheid te vergroten, wilde hy zelfs eene onwaarheid, die nadeelig was voor zynen roem, niet omver floten. De Arverners toonden in eenen van hunne tempels een zwaard, 't welk daar was opgehangen als een buit op c je s a r . behaald, en dit tonen zy nog ten huidigen dage,

By

Sluiten