Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CATO den jongen. ?

den, en zieken dan gezonden \ en in "t algemeen waar de twyfeling het zvvakfte is, daar is de toeftemming het eerst gereed. Des niettegenftaande zegt men, dat cato zeer gehoorfaam was jegens zynen meester, en alles deed, wat deze hem gebood; zo nogthans, dat hy van alles rede vraagde, en altoos het waarom van eene zaak wilde weten. Nu was dan ook zyn leermeester een verftandig man, die liever de rede dan de plak gebruikte; zyn naam was sarpedon.

Ten tyde dat cato nog een kind was, waren de bondgenoten der Romeinen in de weer, om het burgerrecht van Rome te verkrygen; by welke gelegenheid popedius silo, een voornaam krygsman, en wiens gezach zeer groot was , als vriend van 'drusus, eenige dagen by dezen gehuisvest was (e~). Deze in dien tusfchen tyd met de kinderen gemeenfaam zynde geworden, zeide eens tot hun: „ Ei lieve! „ gy moest uw best doen by uwen Oom

dat

(e) Eenige andere hoofden der Itaiifche bondgenoten worden, nevens dezen popedius silo» opgenoemd by vellet, pat. i. 6.

OU]

Sluiten