Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

het LEVEM

nius vervoegende, ried hem, rechtsaf të trekken, en het gebergte te houden, op dat hy zyn zwaar gewapend, en met bagaadje belemmerd leger niet in de vlakke en opene ftreeken aan de taltyke ruitery en aan de pylen der Parthers mogt blootftellen ; want dat phraortes , zonder twyfel, met geen ander oogmerk hem, onder den fchyn van vredelievendheid, van de belegering had willen a£ trekken. Hy zelf nam aan , hen den konden weg te wyzen, waar hy tevens veel meer voorraad van levensmiddelen en andere noodwendigheden vinden zoude. Antoniüs hem uitgehoord hebbende overïeidde eene wyl, wat hem ta doen ftond. Hy wilde wel niet laten blyken, als of hy de Parthers na het getroffen verdrag mistrouwde , doch daar hy evenwel eenen korten weg door bewoonde dorpen moest goedkeuren, vorderde hy van den Mardiër deswegens genoegfame verzekering. Deze bood daarop aan, dat men hem gebonden hield zo lang, tot dat hy het leger in Armenië gebragt zoude hebben. Dit gefchietT zynde, leidde hy het leger twee dagen

ach-

Sluiten