is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des BIJBELS. HL BOEK, IV. HOOFDST. 103

of (anders) Seba. - Tegen het geen wij gezien hebben, dat Beërfeba tot den Stam simeon behoorde, ftrijdt niet, het geen wij lezen 1 kon. XIX: 3. Berjeba, dat in J>tda is;dewijl Juda daar, niet bepaaldelijk den Stam, maar het Koningrijk van Juda betekent, in . tegenöverftelhng van het Koningrijk Israëls, of der X Stammen. -— Daar wordt gefproken van den Profeet d:e> door de vervolgingen van jesabel, genoodzaakt was, uit het Rijk van Israël te vluchten, en zjctl naar het Rijk van Juda te begeven, wanneer hij te Berfeba kwam, dat in Juda is.

'Wat nu de gelegenheid van Beërfeba betreft, vooreerst de Stad lag noordelijker dan Gerar, want isAak trok op, dat is, toog meer noordwaards van Gerar na Beërfeba gen. XXVI: 23. doch in het zuiden van Juda , 2 sam. XXIV: 7. alwaar van joa3, en de andere Bevelhebbers van david, die rond toogen, om het volk te tellen, gëzegd wordt, dat zij kwamen aan het zuiden van Juda, te Beërfeba. Dus komt de Stad ook jos. XV : 28. voor onder die Steden, welken de uiterften van den Stam juda, tegen de landpale der Edomiten ten zuiden, waren vs. 21. dat is, de Stad lag in het zuiden van Kanaan, waarom meermaalen de geheele uitgeftrektheid des lands, van het noorden tot het zuiden, uitgedrukt wordt door de fpreekwijze van Dan tot Beërfeba richt: XX:i. isam.III:2o. 2 sam. III: 10. XVII: 11. XXIV: 2, 15. 1 icon. IV: 25. en omgekeerd, van het zuiden naa het noorden, van Beërfeba tot

Dan. 1 chr on. XXI: 2. 2chron.XXX:s .

Gelijk' zedert de verdeeling des Rijks de uitgeftrektheid van het Rijk Juda bepaald wordt ,

tusfchen Geba en Beërfeba 2 kon. XXIII: 8.

wanneer onder de lofwaardige daaden van den G 4 K°-