Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m AARDRIJKSKUNDE

was, dan dat zij denzelven wilden verbreken, zij fchonken hun derhalven niet alleen lijfsgenade, maar lieten hen ook onder hun woonen, alleen legden zij hun op , dat zij ten dienfte van het Heiligdom der Israëliten zouden wezen, in hout te hakken, water te putten en dergelijke bezigheden. --- Waarom men gemeenlijk gelooft, dat zij onder de naam van Nethinim , zulken , die gegeven, gefchikt waren tot den dienst van het Heiligdom, en welke zoo dikwijlsin de Boeken van ezra en n e h £ m i a voorkomen , mede begrepen zijn, want het is zeker, dat door david en salomo ook de nakomelingen van andere overgebleven Kanaaniten tot de ïaagere dienften van het Heiligdom gefchikt zijn , behalven de Gibeöniten , zoo dat men door de Nethinim niet alleen de Gibeöniten verflaan kan.

Dit verdrag, welk de Gibeöniten , een zoo aanzienlijk Gemeenebest, met de Israëliten gefloten hadden , werdt bij den Kanaanitifchen Koning van Jerufalem, welke ftad de Kibla, of de hoofdftad van den Godsdienst der Kanaanitifche Volken, was, euvel opgenomen, waarom hij, de nabuurige Vorsten van het zuiderdeel van Kana'dn opontboden hfebbende, dit Gemeenebest den oorlog aandeedt , en met de verè'enigde legermagten de hoofdftad Gibeön belegerde. --- De Gibeöniten zonden hier van bericht aan hunne nieuwe Bondgenoten, en josua', tot hun ontzet toegefchoten, behaalde eene voortreflijke overwinning in den merkwaar digen flag, in welken hij de zon en maan geboodt , ftil te ftaan in haaren loop , en van welke overwinning de overmeestering van hej zuiderdeel van Kanadn door de Israëliten hei gevolg waf.

» De

Sluiten