Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD der j*fd. IV. 'Vestiging der Franfchen op

Guiana. Omwentelingen deezer Volkplantlnge. Haare voor- en nadeelen. . . . bl.-ipi V. St. Lucia, langen tyd een twistappel, hlyft aan Frankryk. 51. VI. Wat St. Lucia geworden zy, in

de handen der Franfchen, . 55. VII. Ontwerpen van Frankryk om zich te verzekeren van 't bezit van St. Lucia. . . .63. VIII. De Franfchen vestigen zich op Martlnique, op de puïnhoopen der Karaïben, . . . <5^. IX. Voorfpoed van Martlnique. Oor-

zaaken deezes voorfpoeds. . 74, X Verval van Martlnique. Wat

daar van de oorzaak zy? . 85, XI. Tegenwoordige Jlaat van Martlnique. . . . . gp, XII- Kan de fiaat van Martlnique

beter w>rde:i? . . . 54. XIII. Kan Martlnique veroverd zvor-

den? ..... 97. JlIV. Rampen der eerfte Franfchen, die zich op Guadaloupe vestigen. . 102.

Afd.

Sluiten