Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN, a2S

en het verftandigfte, overtuigd te worden, dat indien de Mogendheden van den eerften rang zelden ongeftraft misflagen begaan, de geringfle verwaarlooszing aan de zyde van ondergeschikte Mogendheden , wier uitgebreide en ryke landeigendommen geene fpoedige en vermogende onderfteuning aanbrengen, niet anders dan heillooze gevolgen kan te wege brengen. Laaten wy voor Deenemarke niet ontveinzen, dat alle kleine Staaten gefchikt zyn om groot te worden of te verdwynen; en dat de rol, voegende aan eenen Vogel, die een onvrugtbaar klimaat bewoont, en zich op dorre rotzen onthoudt, die van een Roofvogel is.

Sluiten