is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtkundige en prosaïsche mengelwerken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 DE ONBESTENDIGHEID.

Hier ploft een Rots op 't goudgeel kooren , Gints zinkt een Stad met muur en tooren

In d' afgrond, die al barftend loeit. Verwoesting dondert door valleijen , Daar ftervenden om uitkomst fchreijen ,

En veld, en weide, en woud verfchroert.

Zoo zien wij 't lachend land bederven , En vruchtbaarheid rampzalig derven.

Dan uit den zouten pekelvloed Rijst vaak een lief, een bloeijend Eden , Een oord vol aardfche zaligheden,

Daar vreugd bebloemde welvaard groet.

De lugt, waar in ons nietig leeven Op ademtogtjes voort blijft zweeven, .

De lugt , die voedder der natuur, Brult nu in barre Noorderdormen. Dan zien wij haar tot koeltjes vormen,

Gedreeld door 't zomerzonnevu.ur.