is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtkundige en prosaïsche mengelwerken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NACHT. lyS»

gevoelig voor reine vriendfchap , tellen de traanen der fehreijende Julia, zij drooijen ze tot paarlen geftold, door het'doodfche fchaduwdal , daar de tedere ziel der flaapendp Selinde den glans der eeuwigheid ziet flikkren, Liefdrijke Godheid! Mijn geest bewondert uw regeering! De duisternis klaart op ! De vleugelen des nachts wor, den met het goud des morgens bedrooid! daar rijst de lachgeude dageraad, met dankende galmen der ontwaakte waereld , zoo zal ik, na de dille grafrust", mij de eeuwigheid zien toclachgeu !■ Mijn ziel verlangt, naar dien^ juichenden morgen!

N4 Lour-