Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN

PRYSVERHANDELINGEN.

w anneer men der lere van Jë'us een genegen hart toedraagt, zal men zich gewislyk moeten bedroeven over de pogingen der genen, die ah', wat zy kunnen, in 't werk ftellen , om dien uitmuntenden Perfoon of zyne ker verSchtlyk te maaken , en den kristlyken Godsdienst, welke, behoorlyk gekend en beoefend wordende, eene ryke bron van heil en gelukzaligheid voor het menschdom is, als een redeloos zamenftei, vol van ongerymdheid, ipitsvondigheden en bedrog, voor de waercld ten toon ftellen. Gelyk de vrienden van Jesus hier A over

O P D E

Sluiten