is toegevoegd aan je favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lasteringen. platonisten. 3^7

mts , de Martelaar genaamd, om dat by daarna met polycarpus , Bisfcbop van Smyrna, den dood om het Evangelie onderging. Verfcheiden Kerken , byzonder van Lions en Vienne, haalden toen ook byna het hoofd onder. Veel druks fmaakte men niet onder het beftuur van commodus , maar wel in asia , Egypte en elders , toen severus , op het einde deezer Eeuw , op den zetel zat, weshalve de beroemde teriullianus de pen opnam, en de onfchuld der Christenen treflyk voorftondt. Gy ziet dus , dat de Voorzienigheid kundige Mannen riep tot verdeediging der beste zaak.

V. Hadden de Christenen geene andere ftormen , dan deeze te lyden ?

A. Ja wel , en vooral éénen, die nog zwaarer was ! Er ftondt, naamelyk in den afloop deezer Eeuw , een Aanhang van Wysgeeren op te Alexandrie in Egypte, (waar federt lang de zetel der Geleerdheid zich hadt geplaatst) zich noemende Platonisten, of liever Ecleclifche Wysgeeren , wyl ze iets uit veele Stelfels overnamen. Dit fmaakte fommioe Chrütenen , vooral den bemgten AMMONius saccas , die , deeze gevoelens wat verfchommelende , en begeerende de Heidenfche en Christen Wysgeeren te vereenigen , de nieuwe Platonisten te voorfchyn deedt komen. Ieder Stelfel hadt daardoor X 4 wat