Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j12 bronnen van den twist.

V. Keurde men zulke ingeflaagen' wegen tegen de Remonftranten goed ?

A. Wat zal men daarvan zeggen ? Men moet nooit harde middelen ter befcherminge der Waarheid goed keuren : zy heeft ook zodanigen indedaad niet noodig. Dan , men moet denken aan de toenmaalige gefteldheid der Tyden. De Verbittering was geweldig hoog geklommen , en , hoewel het ongetwyfeld veelen om de Waarheid te doen was, ftooktc egter de Staatkunde niet weinig onder 't geheele werk. Eenigen droegen oldenbarneveld , een' Man van groot gezag en een' kloeken Voorftander van zyn Vaderland , geen goed hart toe , en om dat hy het twaalfjaarig Beftand met Spanje hadt doorgezet , 't geen byna alle Remonftr-anten toevielen ; en om dat hy eene Kerkordening in den jaare 159! badt helpen gceven , waarin men het Kerkelyk gezag te na was gekomen ; vooral ook om dat hy de Remonftranten begunftigde, wyl zy der Overheid een grooter magt in het Kerkelyke toekenden, dan anderen, die zich niet hielden aan het Befluit der staaten {bladz. 15) voorgecvende , dat deszelfs vastftelling met de gronden der Hervorminge ftreedt , en verandering in" den Godsdienst kon te weeg brengen. Maar het kwaad zat voomaamelyk, zegt men, tusfchen maurits

Sluiten