Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I46 maatschappyen van geleerden.

zo veel tot bevordering van allerleie Weetenfchappcn dagelyks toebrengen ?

V. Zyn er meer anderen bygekomen ?

A. Zeer veelcn , al mede om de Regtsgeleerdheid , de Zede- Genees- OudheidDicbt- ca Taalkunde op te helderen en voort te zetten , meest onder Zinfpreuken bekend , by voorbeeld , onder die van Floreant Artes Liberales — de Servandis Ci-

vibus —— Du/ces ante omnia Blufte

Felix meritis — Linguce Petris excolendi

amore Pro excolendo jure Patrio. —

Studium Scientiarum genitrix Volmaakter 'door den tyd Natuur begaaft ,

Oefening befchaaft Kunst wordt door

arbeid verkreegen Vlyt volmaakt

UArt croit par zele. — Dan , die allen worden , dunkt my, overtroffen door het tiaagsch genootschap , Kunstliefde /paart geen vlyt ; gelyk de Groningfche sociëteit van den Landbouw zwigten moet voor de Amfterdam fche maatschappy , ter bevordering van den Landbouw, in den jaare 1766,

opgerigt. Het genootschap der Ma-

thematifche V/eetenfchappen aldaar kan nog niet beoordeeld worden , daar hetzelve, in den jaare 1779 , bepaald , nog in zyn eerfte opkomen is. Van goeden reuke is

het Provintiaal Utrechtsch genootschap van Konsten en iVeetenfchoppen , waar aan , in

den

Sluiten