is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 wamba onwillig tot 't bestier.

de wapenen , andere misnoegden door zagtheid te winnen, vergoeding te geeven aan de geenen, die door zynen Vader beledigd waren , de Geestelyken zelf te beftieren, niet den Paus te hulp roepen, maar zelf de Zeden der Natie te verbeteren, waren zyne bedryven, die hem zeer grooten lof gaven. V. En na herrf werdt verkooren ? A. Wamba, een Edelman van uitneemende deugd en ondervinding , merkende , dat men hem op het oog hadt , wilde de verkiezing eerst ontwyken ; en, benoemd zyn. de tot Koning, weigerde hy de kroon aan te neemen , zeggende : zich zeiven best te kennen. Dit bragt de ganfche Vergadering van Bisfchoppen en Edelen in geene kleine verlegenheid , tot dat één der Ryksgrooten, de hand op zyn zwaard flaande , en zich tot wamba vervoegende, zeide: „ Wy worden, in U te verkiezen , door geene byzondere beweegredenen,, maar door de zorg voor het algemecne welzyn, gedreeven. Uw gedrag is van eenen verfchillendeh aart. Gy toont toch uwe byzondere rust en het vermaak van een onafhanglyk leven boven de welvaart van Uw Vaderland te Hellen. Dan, hy, die niet wil medewerken , ter bewaaringe van den Staat, is zo fchuldig als een ander, die deszelfs ondergang berokkent. En, zo gy volhardt uwe laffe rust te Hellen