is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43S mf.rovingische koningen.

afhanglyk oppergezag voerde. — ciiilderik de III hadt den throon niet lang beklommen , of hy trok het Monniken kleed aan, ging in een Klooster , ftierf in den jaare 751 , en met hem de Stam der Merovingifche Koningen, die , van piiaramond af, driehonderd en dertig jaaren den throon bekleed , cn zesëndertig Koningen aan Frank' ryk geleverd hebben. De vier eerften deezcr Vorsten waren Heidenen ; maar de volgenden zyu Christenen geweest; doch meer in naam dan in de daad. Tot dc tyden van clotaris den II zag men in hen wreedheid en woestheid ; daarna zagtmoedigheid, goedaartigheid en godsdienstigheid : dan, ten aanzien der eerfte ondeugd én der laatfte hoedanigheid , moet men die tyden befchouwen , welke veel van de onze veifchillen. V. En tot wien ging toen de kroon over? A. Een ander Geflagt .vestigde zich op de puinhoopen van clovis Huis, dat door veele roemryke bedryven de fchande der Ryksoverwcldiging uitwischte ; doch eindelyk door dezelfde oorzaaken , die tot de Grootheid hadden mede gewerkt, ten val gebragt

werdt. pepyn was de eerfte Koning

in den jaare 751 , niet door regt van geboorte , ook niet door moorden en bloedvergieten ; maar door childerik den III, gelyk ik zeide , in een Klooster te doen

gaan.