is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleerdheid in engeland. n£

moediging der groote talenten toegekend worden ? De belooningen der waare Geleerden zyn gewis thans minder, dan in vroegere tyden. milton en addison waren Secretarisfen van Staat, bacon Cancelier, newton Direcleur-Generaal der Munt. Of moet men , eindelyk, daar by voegen , dat , na zo gewigtige ontdekkingen en herleeving der Letteren , nergens, alle dagen, een bacon , een milton , een newton , kan of moet opftaan ? Afgetrokken Weetenfchappen zyn zekerlyk best gefchikt voor een Engthch vernuft; en veelen fcheppen behaagen eene zaak zo lang te bepeinzen , tot zy het weezenlyke daarvan doorgrond hebben. Tot de kennis der oude Griekfche en Romeinfche Schryveren moedigt men , in 't algemeen , de Studenten zeer aan : dan, men beklaagt zich , dat veelen daarna zich met dezelve meer bezig houden, dan met de Godgeleerdheid zelve ; en dat de Leerredenen van fommige Leeraaren veel misfen van den geest van het Evangelie. De Regtsgeleerdheid, ten aanziene der Vaderlandfche Regten , wordt thans beter dan voorheen onderweezen. Men rekent, dat men in het Ryk meer dan veertig duizend Mannen vindt , die door de beoefening deezer Weetenfchap den kost winnen. Aan Geregtshoven ontbreekt het niet ; maar ten aanziene

der