is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARAKTER DER DUITSCHEREN. 4g^

Karakter der tegenwoordige Dnitrcheren. Voortbrengfels van dat Land. Taal. Godsdienst. Geleerdheid. Handwerken. Handel.

V. Hoedanig is het Karakter der tegen» woord i ge Duitfcheren ?

A. In het algemeen heeft men aangemerkt , dat zy langzaam zyn in het bevatten van zaaken , en zwaarmoedig iri hunne bedryven/ Maar kan dat geheel dienen ter hunner veragtinge ? Moeten Lieden , die gaarne eene zaak , vóór de onderneeming , doordenken , anders handelen ? Kan men dat wraaken in zulken , die meer overhellen , om ee ig geluk door de arbeidzaamheid te verkrygen , dan zy gereed zyn , om het door een onbezonnen haast" in de waagfchaal te Hellen ? Of is gemaatigdheid en een opgehelderd oordeel niet beter , dan eene ras opftuivende drift, of een flikkerend vuur van verbeelding ? Deeze gewoonte , van alles bedaard te overweeEe 4 gen ,