Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SlO onrust te geneve.

Dorpen onder haar gebied heeft , is een vrye doch kleine Republiek , wordende geregeerd door eenen kleinen Raad van zestig , en eenen grooten van tweehonderd Leden , die uit de Burgery verkooren worden : in beiden hebben vier Perfoonen , Syndicus/en genoemd, de voorzitting , en zyn dus de eerfte hoofden van het Gemeenebest. In den jaare 1731 ontftonden hier groote beroerten , oin dat de Raad , zonder voorkennis der Burgery , de vestingwerken vermeerderd hadt , en tot dat einde de belastingen verzwaard ; doch het gefchil werdt bygelegd door de bemiddeling van Frankryk , en de Cantons Zurich en Bern. Toen jan jacques rousseau , vóór eeni. gen tyd , wegens zyne ergerlyke Gefchriften uit Frankryk herwaards gevlugt , hier Burger geworden , doch zyn Burgerregt om zyne ergerlyke Boeken , die hier verfpreid waren , hem ontnomen was , zonder toeftemming van de Burgery , kwam 'er eene nieuwe opfchudding, dewyl men zulks te gevaarlyk voor de Vryheid oordeelde. Frankryk , Zurich en Bern wilden dat wederom bemiddelen ; doch de Burgery weigerde te hooren. Dit duurde lang; en de Ge. neeffche Burgers ten ftraffe uit Frankryk te jaagen, of de gemeenfchap met dat Ryk af te fnyden , kon niet helpen: eindelyk

heb-

Sluiten