is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 SCIIAFF&LAAPvS KLOEKHEID.

ten zich fel op de Hollanders. jan van schaffelaar hadt zich, toen zy Barneveld innamen , nevens agt- of negentien foldaaten in de kerk en tooren gelegerd. Geen kans van het daar uit te houden ziende , fprak men van zich over te geeven ; maar de beleggers antwoordden : dat 'er geene genade te wagten ware, ten zy men jan van schaffelaar uit de tooren-gaten zou geworpen hebben, 's Mans braave foldaaten, een afgryzen van zulk eene moordaadige ontrouw hebbende , bedooten liever te fterven , dan zich door zulk eene misdaad te ontëeren. Maar schaffelaar , der Amersfoorderen onverzoenlyken haat kennende , klom op den tooren, en voerde den zynen dit woord toe : „ Mannen ! ik moet eens fterven , en wil U in geen last brengen !" Toen de handen in de zyden zettende, fprong hy naar beneden, waar de vyanden , daar hy niet dood viel, hem terftond om het leven bragten. Hierna volgde de overgaaf des toorens. Wat dunkt U van deezen kloeken Man , die het leven der zynen boven zyn eigen leven ftelde , en om deeze edelmoedigheid de hoogfte genade waardig was , zo wel als hy nog de beste nagedagtenis verdient ? Maar hooggaande verbittering verdringt fteeds alle gevoelens van menfchenliefde, en is blind voor verdienften

in vyanden. Bejammer zulke tyden ! De

oor-