Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverwinnelyke vloot. 231

om hier te regeeren , en meer bedagt maakte op eigen verdeediging en behoud. Zo wendt God ook de harten der Vorftinnen !

V. En hoedanig was de uitflag ?

A. Dat Hollanders en Engelfchen zich te zamen tegen die geweldige magt verbonden. elisabeth zelve hieldt nu by de staaten aan om hulp , die men beloofde. De Schepen , door beiden in Zee gebragt , verhinderden de vereeniging van farnese's en sidonia's Vloot , dewyl men die van den eerften in Duinkerken opgeflooten hieldt. Hierna raakte men flaags met de groote Spaanfche Vloot. De ligte en wél bezeilde Schepen der Engelfchen wonnen den wind , en floegen de Spaanfchen, terwyl de branders dezelven in wanorde bragten. De Hollandfche Onder-Admiraal pieter van der. does , vermeesterde het Gallioen , de St. Mattheus , haalde deszelfs Wimpel af, en hing dien daarna , ter gedagtenis , in de Groote Kerk van Leiden op. Hadden de Engelfchen niet te vroeg te veel kruid en kogels verfchooten , waarvan zy in 't laatst gebrek kreegen , zy zouden , meent men zeker , de Spaanfche Vloot tot de overgaaf gedwongen hebben. Om dan dat ongeval te ontgaan , hielden de Vyanden eindelyk af, en zeilden agter Ierland heen naar huis. Maar onder weg overviel hun een geweldige Storm , waardoor llegts vyftig ScheP 4 pen,

Sluiten