Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE NAJAARS-KOORTSEN. 31

wende was, zo dat men niet als om zeven of agt uuren s'avonds eenige koelte in de^ lucht vond, blykende uit den ftand van den Thermometer op dien tyd. Het volk hadt nauwlyks voeten aan wal, of moest terftond in alle fpoed hunne fchepen helpen ontladen, en zich afwerken met laden en losfen, dragen en torsfchen, om dat de Wallons van Grenier, die lange na hunne komst hadden gereikhalst, met die zelfde fchepen s'anderendaags moeften vertrekken. Men zag toen veele Soldaaten, in die hitte onder dien arbeid zo doorzweet, dat hunne kielen door het zweet zo nat waaren, of zy in het water gelegen hadden: Anderen van hun moesten terftond de Wallons aflosfen en hunne wagten en posten bezetten, zonder de minfte uitrustinge van hunne geledene vermoeijinge. Het gevolg was ook, dat al fchielyk honderden ziek vielen, en eene menigte ftierven, gelyk te vooren is gezegd.

Ten tweeden: de-Exercitiën, Wagten en Posten, welke zy hebben waar te neemen, wel noodzakelyk verknogt aan hunne bedieninge, maar niet te

min

Sluiten