Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23<S J. HARGÉR ANTWOORD

fedragen, voorheen leefde men roeeloos en losbandig; nu kan men niet bekomen; nu moet men de waardfte panden derven, welke men wel eer veragtede en verguisde, en dergelyke herdenkingen meer, geeven niet zelden opwekkende oorzaaken, tot Najaars-koortfen. Onder de Switfers is deeze ziekte gantsch toch niet ongewoon, en wordt Heimziekte genaamd, waar van te voren hebbe gelproken.

De ondervinding leert, dat hartzeer en verdriet zeer fchadelyke driften zyn; derzelver gevolgen zyn beftendig, en als zy diepe wortelen gefchoten hebben, meestal doodelyk. Dewyl het volflrekt onmogelyk is, dat een droefgeestig mensch gezond kan zyn; en geen wonder, de ftille kalmte des gemoeds wordt geftoord; het lighaam verzwakt; de fpysbereidende werktuigen worden onvermoogend, om de edelfte voedfel-deeltjes af te kleinzen; het bloed door 't gemis hier van bederft; fpieren en vaten worden flap; de affcheidinge en uitwaafemingen ongeregeld; 'er worden onoplosbare verfloppingen en voorgefchiktheid tot Najaars-koortfen, en andere ziekten ge*

PO-

Sluiten