Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE NAJAARS-KOORTSEN. 237

boren, welke meestal met treurige gevolgen vergezeld gaan.

De haat en nyd, werken op een lighaam even als de vergiften; waar ftellen nydige menfchen zich niet al voor bloot? zy dragen een vermagerd lighaam, om dat zy den dag in diep gepeins, en den nacht flapeloos, en dus hun levenstyd in onvergenoegdheid doorbrengen. Hierom ware het te wenfchen dat men de nydige nyd, uit de harten der Militairen, en ook van anderen, konde verbannen, en de fpreuk van plutarchus geduurig voor oogen hieldt: "gelyk het yzer door den roest „ verteerd wordt, alzo worden de ny„ dige menfchen, door hun eigen boos „ gemoed verteerd".

De fchadelyke dronkenfchap, heeft by veelen der Militairen, (de goede niet benadeeld) meer dan te veel plaats; en wel, om dat de meesten niet vergenoegd zyn met de matigheid. Neen! zy moeten in het gemeen vol en overladen zyn, en verkragten dus alle werkingen, en werktuigen des lighaams, en maken dezelve genoegfaam voor alles vatbaar. Mogt de wet van solon den Militairen op ?t harte drukken,

Sluiten