Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IQO VERKLAARINCVAN DE

heven, en onze driften geregeld waren? En wat de ziel aangaat. Deze wordt van God telkens gefchaapen, bij elke ontvangenis of geboorte. Maar zoude God dan onze zielen niet kunnen fcheppen, verfierd met die zedelijke rechtheid, naar zijn evenbeeld ? Wie zal dit tcgenfpreeken! En dart

wierd ook aan die zoogenaamde Natuurwet voldaan. Dit was niet alleert moogelijk; maar een zeker geval leert ons, dat dit ook waarlijk eens heeft plaats gehad, in de Menschlijke Natuur van Jefus Christus. Dit is ons van achteren, uit een Godlijk

getuigenis, blijkbaar. Nu had Christus Je-

jfus, ten aanzien van zijne Menschlijke Natuur, geene andere, dan eene natuurlijke betrekking, op Adam, als zijnen vader. Hij werd echter rein, heiligs

" en onbefmet gebooren. Het bovennatuurlijke

in de overfchaduwing des Heiligen Geestes, koomt hier niet in aanmerking, alzoo dit eene geheel andere reden had; zoo als in het vervolg blijken zal.

Ondertusfchen koomt zulk eene Wet hier in

't geheel in geene aanmerking, naamlijk, zoo als ze bedaat. Die wordt voldaan, als Adam zijns gelijken, gelijkfoortige wezens, geen wolven noch ezels, maar redelijke menfchen, voordteelt.

Ook doet hier, om de wettige redeneering uit de Reden te ontgaan, niets af, te denken aan eene zoogenoemde navolging van Adams zonde; waar door men zichzelven aan diergelijke zonde

van Adam zoude fchuldig maaken. Dit is

Zelfs in de zaak onmoogelijk,zoo ras wij van achteren uit Gods getuigenis verdaan, welke die verderflijke zonde van Adam was; want die was eenig

in

Sluiten