is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbereidzelen tot verklaaring en eene schetswyze opheldering van Salomons Prediker.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93 ScHETSWYZE OPHELDERING

gering deel van den rykdom der oofterfche I koningen beftond ) „ meer dan alle,dan alle „ vorften, die voor my (ook onder de Je„ buziten) te Jeruzalem geweeft waaren.— „ Wierden tot zulk eene bezitting, en zoo „ grootewerken,onnoemelyke fchatten ver„ eifcht; Ik vergaderde my ook zilver en goud, „ en voegde by de fchatten , my van my„ nen vader nagelaten, behalven de gefchen„ ken door koningen en vorften my toege„ bragt, verbaazende inkomften , door de „ fcheepvaart naar Ophiren Tharfis, en door „ uitgeftrekte fchattingen, die my,van Israël „ niet alleen, maar ook van een aantal over„ heerde volkeren, betaald wierden.

„ Daarenboven ik vergaderde my ook klei„ nodien, der koningen en der landfchappen;

koftelykheden van natuur en konlt, zoo „ uitmuntend als zeldzaam, en van overal „ my toegebragt. "

By zulke fchatten en koftelykheden moeft geen vermaak ontbreeken. Dus vervolgt de Prediker: „ lk beflelde my Zangers en Zan„ gereffen, die mynen geeft konden vervro„ lyken, en welluftigheden der menfchen kin„ deren , fnaarenfpel ja allerlei fnaaren. „ /pel: " • (of hor ft en hor ft en; wanneer

deeze laatfte woorden ons voeglyk denken

doen

ïoofdd.

II.

VS. %n.

VS. %h.

VS.