Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus Kruis leer. 13

iindheid der Jooden en Heidenen was niemant beter als onzen Apoftel bekend. Daar hy egter dit niettegenftaande , het woord van Chrisftus den Gekruiften overal vrymoediglyk voordroeg , en om des Euangeliums wille alle Elenden en Vervolgingen ftandvaftiglyk verdroeg: moet hy zelve volkomen van deszelfs waarheid overtuigd, en daar by een Man van beproefde Eerlykheid en Opregtheid geweeft zyn. Het geen my gewin was, fchreef hy aan de Gemeente v3inFi!ippi(f) , 'tgeen my in het Joodendom een gewin was , heb ik om Chriftus wille voor Jchade gerekend: ja gewijjelyk ik agte ook alle dingen fchade te zyn o n de. idtneemendheid der kennijfe van Jezus Chriftus mynen Heer; — op dat ik Hem moge gewinnen , en in Hem gevonden worden; — Hem kenne en de kragt zyner Op' ftandinge , en de Gemeenfchap zyns Lyden , al'wierd' ik Hem ook in zynen Dood gelykvtrmig. Wy , dus drukt hy zig op eene andere plaats zyner brieven uit wy worden ten allen ty-

de overgegeven in den Dood om Jezus wil, — maar dewylwy den zelfden Ge ft des Geloof"s hebben , gelyk er gefchreeven is ; ik geloove daarom fpreeke ik ook : zo zegden wy ook , wy gelooven

en

(ƒ ) Fiï- III: 7 10. (g) 2 Kor. IV; 11.13 en 14.

Sluiten