is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbereidzelen tot verklaaring en eene schetswyze opheldering van Salomons Prediker.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao4 Schetswyze Opheldering

Eindelyk, het rad aar de bornpu is de long,

- < l

i

i i 1 I

daar in geperst is, en het hart zich weder opent, kunnen niet meer van dienst zyn; terwyl de kragten begeeven, en, door de onördenlyke beweeging van het bloed , deeze klapvliezen zich niet meer geregeld kunnen fluiten en openen; waar door, noodwendig , een ftilftand in het bloed, en hier door de dood; moet veroorzaakt worden.

tttt- Eindelyk zegt de Prediker: En het rad aan (of hy,) de bornput in Jlukken gejlooten worde.

De bornput fchynt, hier, de regter holligheid van het hart te zyn, welke het wederkeerend bloed uit de holle ader ontvangt, en verbolgens, door de longflagiider, naar de long verzendt, van waar het, door de longider, in de linker holligheid (zoo even de springader , of fontein genoemd) wordt >vergebragt,omvan daar,met behulp van le kruik , of groote flagader, door het janfche ligchaam verzonden te worden.

Het rad aan deeze bornput moet dan ïoodwendig de long zyn, die ook, wejens haare werking , met reden, dus geloemd wordt, daar zy niet weinig toeirengt, om den loop des bloeds door het igchaam te bevorderen.

Wam

Hoofdd.

XI f. vs. 6