Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mt VOORBERICHT.

en; bij geduurige herhaaling, te keten en te onderrechten, naamlijk, dat de;Gemeente , en elk lid derzelve alle de Waarheden, van God zeiven allergenadigst tot Jïunne zaligheid geopenbaard-in zijn onfeilbaar Woord, met toepasfing op zichzeiven moet befchouwen, overweegen^jter harte neemen, en in het geloof, met vertrouwen , voor zichzelven aanneemen, daar in tot zaligheid berusten, en van dit geloof derzelven belijdenis doen.

Zoude dit niet des te meer noodzaaklijk zijn, naar maate dit in de Kerk, in het onderwijzen, leeren, en behandelen, in het hooren, aanneemen, en belijden dier Waarheden, óver .het geheel fchijnt vergeeten te zijn? Behandelt, leert, onderwijst, hoort, neemt men die Waarheden niet meestal aan, belijdt men dezelven niet gewoonlijk, als afgetrokken waarheden, zonder eenige geloovige toepasfing op zichzelven; even of ze ons niet raakten? Ik laate dit aan het oordeel van bezadigde Christenen over.

Maar welke uitwerkfelen, welke fchadeïpe gevolgen, moet dit niet in de Gemeenten hebben ? Ik wil mij in een waar vertoog daar van niet inlaaten; men mogt dit

haa-

Sluiten