Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HONDERD EN EERSTE VRAAGE. 499

wordt,wanneer men zulke zaaken bezweert, waar in de eere Gods bemoeid is, en die vereifchen, dat men waarheid en trouwe bezweere. Gen. XXI: 24. Exod. XXII: 11. 1 Kon. XVII: 1. 2 Kron. XV: 12-15Ezr. X: 5. of welken ftrekken tot bevoordering van den welffand der maatfchapp'j, of het geluk en de zaligheid van onzen naasten. Gen. L: 25. Jof. II: 12 ; IX: 15. 1 Kon. XVIlf: 10. Gal. I: 20. Eph. IV: 17. I Thesf. V: 27. — In zulke gevallen, zegt onze Chris-en, mag men eenen Eed doen.

Daar van geeft hij deze redenen tot bewijs ■

eensdeels, ontleend uit Gods bevel, het geen ten allen tijde verbindt, daar het behoort tot de voorfchriften van den Godsdienst. Zulk eedzweren, zegt hij, is in Gods Woord gegrond. Dit zegt hij naar waarheid. Lees alleen, Deut. VI: 13; X: 20. Jef. XIX: 18; LXV: 16. Jer. IV: 2; Xli: 16. — Zijn tweede bewijs ontleent hij uit de voorbeelden, der heiligen; ze^gcrde: en daarom ook yan de hei' ligen in het Oude Testament gebruikt. Zie ii3t irt G.)d zeiven, die gezwooren beeft , ten voorbedde der heili.-n. Gen.'XX\l: 16. Jef. LIV: 9, Amos IV: 2. Ps. LXXX1X: 36. Hebr. VI: 17. In navolging van God, hebben ook de heiligen, als Abraham, Gen. XXI: 24. Mofes, Jof XIV: 9. D;vid, 1 Sam. XX: 3. en anderen ms?r, gezwooren. Maar ook heiligen in het Nieuwe Testament hebben gezwooten. Jefus zelf. Joan. III; 3. Matth. XXVI: 63, 64. De Engelen, Openb. X: 6. Paulus, Rom. I: 9. 2 Kor. I: 23. Gal. 1: 20. PUI. I: 8. Ojk hebben zij anderen bezwooren. i Thesf. V: 27.

Ii 2 Onze

Sluiten