Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 26 )

op één van die dagen, gelukkig in zyne oogmerken, voor zo veel zyn negotie betreft, geQaagd is, en ik zal hem daar tegen tien andere voorbeelden uit myn Altrologiiche Kraam opfchootelen, die alle ongelukkig uitgevallen zyn: wat in de tweede plaats de lotery aanbelangt, heb ik reden om uit on wraakbaare proefnemingen, gegrond op het gezag van welgelukte Planeetbefchouwingen te kunnen beiluiten, dat niemand zig zal kunnen beroemen, een prys,hoe klein ook,getrokken te hebben , op een Loc of gedeelte van dien, in één der voorzeide Jaardagen gekocht, gehuurd, of ingeleid, als zynde het volllrekt zeker, dat'er met geen moglykheid Lotery fortuin op de looten van die dagen valleu kan; en zulke wdke belust zyn om 'er uit nieuwsgierigheid de proef van te neemen, zullen tot hun leedwezen bevinden, dat zy kans hebben kapitaale rikten te trekken: maar Mee/ter firanciscus, wat zal men zeggen van de procesfen of rechtsgedingen, die, het zy uit noodzaakelykheid, het zy uit pleitzuchc, op één van deeze 30 ongelukkige Jaardagen aangevangen worden? heb ik als Jftroiogist geen recht om te vraagen, of de rechters, dan we!, of de pleitvoerende partyen op die tyden ver blind zullen zyn? verwonder u niet over deeze vraag, want ik heb beleefd, en gy zult het in hoedanigheid van Rechtsgeleerde nog verder beleven, dat alle crimineele en Burgerlvke pleitgedingen, by ongeluk of mistasting, in het 30 tal ongelukkige dagen van het Jaar, volgens de hier bygevoegde haandtafel, aangevangen, cumexpen/is, of, om goed hollaadsch te fpreeken, met de kosten, verboren zullen worden.

De Charakters van de twaalf Hemelstekenen.

1. Aries, T, de Ram. 7. Libra, de Balans. _

2. Taurus, V, de Stier. 8. Scorpius, m., de Scorpioen.

3. Gemini,xr,de Tweeling. 0 Sagiturius, +>, de Schutter.

4. Cancer, _, de Kreeft. 10. Capricornus, «p9 de Steenbok.

5. Leo, £1, de Leeuw. 1U Aquarius, s», de Waterman.

6. Virgo, trp, de Maagd. ga. Pisces, X, de Visfchen^

Sluiten