Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30Q VERKLAARING over het

geene wezenlijke betrekking had, en waaromtrent hij dus in het geheel niet verantwoordlijk was. Offchoon het kwaad, het geen de geloovigen doen,alleen bij hen voortkomt uit de zonde, die in hen woont, zonder dat het nieuwe fchepfel, dat in hen gewrocht is, befchouwd, zoo als het in Christus is, daar aan eenig het minfte aandeel heeft, maakt het evenwel hunne ganfche perfoonen fchuldig; niet minder , wanneer men dezelve in het afgetrokkene befchouwt , dan andere menfchen , die zondigen met alles,wat aan en in hun is. Ja! in zeker opzigt maakt het hen veel fchuldiger; zo verre zij zondigen tegen meerder licht,en tegen zoo veel fterker verpligtingen. Zij moeten zig deswegens over het kwaad, het geen zij doen, verootmoedigen, erkennende, dat al het verderf uit hun is,en over hetzelve verzoening zoeken in het offerbloed van den Middelaar.

Paulus wil dan, (wanneer men den zin deezer woorden zoo begrijpt,) op geenerleie wijze zig verfchoonen , met opzigt tot het kwaad, het geen hij deed; maar hij wil alleen te kennen geeven, dat hij verre , zeer verre was, van het zelve met eene volkomen gewilligheid te doen.

Ondertusfchen, offchoon in P a u l u s woorden-

Sluiten