is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vijfde en drie volgende hoofdstukken uit Paulus brief aan de Romeinen, verklaard.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vilt HOOFDSTUK. n

li Vigen uit de Heidenen, offchooh wij Heide* „ «e» zijn , even zoo eigen , te bedenken, „ het geen des Gé kst es is. Ja! wij wan„ delen naar den^GEEsT; wij, zoo wel „ als Abrahams geloovige nakomelingen.''

Dat dit de zin van Paulus woorden is, zal nader blijken bij de verkla'aring van het volgende vs., tor het welke,dé Apostel met dit ys. overgaat, baanende zig, door middel van het zelve, den weg tot het hoofdzaakélijk voorftel , van het geen hij wilde voordraagen , in opzigt tot der geloovigen Vrijmaaking van de wet des doods.

Want het bedenken des vleesc hes is de dood: maarhet bedenken des geestes is het lee v e n e nd e vrede.

Paulus ftelt tegen elkander over het bedenken des vieefches , en het bedenken des Geestes. Uit het verband van dit vs. met het voorige, blijkt, dat hier wederom eene bekortende wijze van fpreeken plaats heeft; en dat de fpreekwijzen, het bedenken des vieefches, til, het bedenken des Geestes, bij Paulus zoo ■veel beduiden, als het bedenken, van het geen

des'