Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332 VERKLAARING over het.

die, als zoodaanig, zijne bediening heerlijk maakte, brengt Paülus deeze verandering in de huishoudelijke bedeeling des H. Geestes den geloovigen uit de Heidenen te Ro? me, met weinige, maar zeer volzinnige, uitdrukkingen onder het oog, door te zeggen, dat zij niet ontvangen hadden den Geest van knegtfchap, maar dat zij ontvangen hadden den Geest der ftelling tot zoonen.

De derde voornaame zaak, welke voorkomt in dit vs., betreft eene gewigtige hij. zonderheid, in welke de tegenwoordige toeftand der geloovigen ui: de Heidenen van hunnen voorigen toeftand verfchilde ; haaren oorfprong ontleenende van de gemelde veianriering in de huishoudelijke bedeeling des Geestes. Paulus verklaart aan de Romeinen, dat zij niet ontvangen hadden den Gesst van knegtfchap, wederom tot vreeze; maar dat zij ontvangen hadden den Geest der ftelling tot zoonen, door welken zij rier pen: Abba! Vader!

Hij zegt vooreerst, bij wijze van ontkenning :■ Gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid, wederom tot vreeze. De Apostel zegt hier twee dingen, betref-

fen*

Sluiten