Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qui Artem Metlicam reüa invejligatiene confequi volst, is primum quidem Anni Tempora in confiderationem adbibere debet , quid horum quidque pffit. Neque enim quidquam bakent fanile , J'ed cum inter je plurimum differunt , turn etiam propter varias , qua in eis contingunt , mutationes. Deinde vero ventos , turn calidos , turn frigides , prcecipue quidem eos , qui omnibus Junt communes , ac deinceps eos qui cuique regioni Junt familiares. Qiün etiam Aquarum Facultates animo reputare oportet, Quemadmodum enim guflu ff ■pondere , ita ff facultate finguhe plurimum differunt. Quare , fi tuis ad urbem fibi ignotam pervenerit , is ejus fitus curam habere debet , ut cognoscat. quomodo ad ventos aut Jolis exortum fit expofita. Neque enim easdem vires babet , quce ad feptentrionem ff quiz ad auftrum fita ejl , ut neque ejus , quce ad exorientem folem aut occidentem fpe&at. Et bcec quidem optime animo concipienda junt , ff quomodo ad aquas habeant , num palujlribus ff mollibus utantur, an duris ff ex jublimi ac jaxofis locis jcaturicntibus , five jalfis ac coBu difficilibus. Terra etiam ipja injpieienia , nudane fit ff equis tareat , an denja ff irrigua , ff an cavo loco fita fit ff cefiuofo , an vero fublimi ff frigido. Hominum quoque viöus Ratio , qndnam maxime deleüantur , infpicienda , an potui ff cibis ff otio dediti , an exercitationibus ff laboribus gaudeant, ff an edaces fint ff a potil fibi temperent.

'Et ex bis fingula reputare oportet. Hete enim prwcipue quidem^ omnia , aut certe plurima , probe qui agnoverit, cum ad.wbem fibi igmtam pervenerit , eum neque morbi regioni familiares , neque communium , qute fit natura , latere poterit , ut neque in eorum curatiome bcefitare , aut aberrare , pojjit ffc.

HiPPOCfcATES de Aere Aqua ff locis.

Sluiten