Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6

HISTORIE der

gedeelte van die handfchriften hadt doorgezien j geeft een zeer voordeelig denkbeeld van de Arabifche Sterrekunde. Ik zal zyne woorden zeiven, welke merkwaardig zyn, hier byvoegen. ,,Veelevoor,, deelen , zegt hy , maaken de Sterrekunde der ,, Oofterfche Volkeren lofwaardig, als de helderheid „ der landftreeken , alwaar zy waarneemingen ge-

daan hebben , de grootheid en naauwkeurigheid „ der Werktuigen , welke zy gebruikt hebben, en ,, zodanig zyn, dat de hedendaagfche Sterrekundi-

gen het bezwaarlyk zouden gelooven, de meenig-

„ te

Ibn-Schiatir, alDamaski, PreceptaAJlronomka, it.Tractatus de Injlrum.

Ibn Sina, de optimis Iutr. ad ohL

Ibn - Jahia, de AJlron. duhiis & erratis.

Abu-Schaker Africani, Theoriee Planet. dem. & emend.

Abdora Marinfopbi, A. C. 964,

EbnoLiam. A. 980.

lbrahim ben Habib al Ferrari. Traiï. de AJirolab.

Abul - Casfem - Abbas ben Mohammed; de eod argum.

lbrahim Ibn Jabia Inftitut. AJlron. Zie Hinckelman,pref. ad Alor.

Alhazen, Liber de Injlr. ad. Qbf.

Ibn Heitem, Olf. Ajlron. Colleüio

De Arabiërs haJden ook eene meenigte Sterrekundige Tafelen, welke zy, naar een woord, dat Regel, Inzetting betekent, Zig noemden- Wy zullen 'er eenige van op» noemen.

Zig al ■ Damaski, Tabula Damafcena, door Ahmid Ben Abdalla aan Almamon opgedragen.

Zig al- Send" Hend, Tabults indien, door Mohammed ben Muf*.

Zig Almamoni, Tabula Almamon:s, door Jahia ben Abü MomJw.

Tabula feu canon prob. Door Abbas ben Abdalla.

Tabule Univerfales, door Kushian van Ghila.

Voorts moet men'nazien den rieer d' Herbeht, Bibi.Orient. , op het woord Zig, of dc Hijlork der Sterrekunde van den Heer Wtidler.

Sluiten