is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3*{ tl I S ï O R I E D E KI

IIL Pan dè Microfcoopen. e» Aêfgw» we« vjh ^rzsA vinding weet. IV,Kepler Zj„e ZWaofc.

( Dioptnca) m 't licht, waar in hy de brandpunten der Linzen-Glafen, en de oorzaak der werkingen van de TcLfvoopen onderzoekt. Flrklaaring van die werkingen, en van die der Microscopen. V?Ontdekking van de wet der flraalbreeking door Sneilius ' Vf üelcarte? poogt dezelve.te bewyzen. Twist deswegens tasjchen hm en Fermat ontfiaan, en hoe die eindigt. Kort denkbeeld der poogingen door andere Wysgeeren gedaan om van deeze eigenfehap des lichts reden te geeven. Vil. Nieuwe inzichten van Desemen over de volmaaking der Tekfcoopen. Zyne ontdekkingen over de gedaantens der oppervlaktens, welke de eigenfehap hebben van het licht te breeken. VIII. Hy voltooit de ver. klaaring van den regenboog door Antonio de Dominig ontworpen.

r.

\V/y komen eindelyk tot een gedeelte vin ons Verk, dat geichikt is om de Leezers te doen rusten van de fterke inlpanning vari geest, welke de voorgaande Boeken' van hun gevorderd hebben. Voorwerpen van eene aangenaamer en genaakbaarer natuur zullen ons in dit Boek bézig houden. De ons-, dekking der wyze op welke de ziening gefchiedt en haare voornaamfte verfchynfelen, de uitvinding'der Tekfcoopen én Microfcoopen, en de oorzaak van hnnne werkingen, de wet der draal breeking, en de gedaane poogingen om van dezelve reden te geeven de verklaanng Van den regenboog, zyn de voornaamfte ftoften, welke men in hetzelve zal vinden. Dier<*e lyke voorwerpen hebben het récht tot zich over&tê haaien , ik zeg niet alleen de Wiskundigen , maat ook alle de geenen voor welken de natuurlyke kenhisfen eenig aanlokfel hebben.

De wyze op welke de ziening gefchiedt, dat ia te zoggen, hoe men de voorwerpen ontdekt, was

nog