is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de legerziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de LEGERZIEKTEN. 75

V. HOOFDSTUK.

Waarneemingen over de Verftoppingen, die de aevohen zyn van de Aflaatende en TusfchenÖ poozende Herfst-Koortfen van het leger, en van die der moerasfige landen.

Eene lange aanhoudenheid van deze Koortfen, of geduurige wederinftortingen in dezelve, bragten verftoppingen in de ingewanden voort, die in eene Waterzucht (Hy drops) , of in eene Geelzucht Qcterus) eindigden.

De Waterzuchten fchecnen voornaamelyk te ontftaan uit verftoppingen van de lever en milt; in welk geval de waterzuchtige zwelling gemeenlyk begon aan de voeten en trapsgewyze tot den buik opklom.

Maar wanneer de buik alleen zwol , en dat fchielyk , na een ontydig gebruik van Opiata in den Roodenloop, of van de Kina in tusichenpoozende koortfen , werd de karteldarm door lucht uitgezet, en de ziekte was eene waare Trommelzucht (Tympanites). — Zulke gevallen kwamen indedaad niet dikwyls voor; maar als zy voorkwamen , luisterden zy gemeenlyk naar de volgende geneesmiddelen. — Byaldien 'er eene zekere trap van koorts was, begon ik met aderlaaten , en Alzem-zout verzadigd met Citroen-fap, waar by ik een weinig Rhabarber voegde om open lyf te houden. — Doch als 'er geene koorts was, fchreef ik eenige greinen voor van de Species Aromaticae in KamilleThee , waarvan de lyders by dag eenige koppen vol dronken; en ik gaf hen, alle avonden, naar

bed